Library
My library

+ Add to library

Profile

Dostarczanie i Rejestracja

W naszym sklepie internetowym Dr.Web sprzedajemy wyłącznie e-licencje. Ponieważ e-licencje istnieją w formie elektronicznej, to ich dostawa również jest realizowana w takiej samej formie. Przez dostarczenie rozumiemy wysłanie klientowi wiadomości e-mail zawierającej numer seryjny. Kiedy taka wiadomość zostanie odebrana przez użytkownika, numer seryjny zostanie zarejestrowany i plik klucza licencyjnego zostanie odebrany przez użytkownika, to proces dostawy uważa się za zakończony.

Naszym dostawcą rozwiązań e-commerce jest Digital River.